Forberedelse til samtalen

Introsamtalen afholdes for at byde velkommen, sikre en god start på uddannelsesforløbet og sammen udarbejde en individuel uddannelsesplan.

Forud for ansættelsen 

  • Send velkomst hilsen til uddannelsessøgende (velkomst til afdelingen, links til uddannelsesdokumenter og vejledningsapp’en, plan for de første uger og praktiske oplysninger)
  • Planlæg evt. besøg på afdelingen/i praksis

Forud for introsamtalen

  • Book tid og rum. Senest 2-3 uger efter ansættelsesstart
  • Vær orienteret i vejledtes målbeskrivelse, uddannelsesprogram og afdelingens kompetencevurderingsmetoder
  • Gennemgå skema til uddannelsesplan
  • Send uddannelsesprogram og dagsorden/agenda for samtalen til vejledte
  • Bed vejledte om at medbringe CV eller udfyld “Baggrund” i skema til uddannelsesplan forud for introsamtalen